Politikalarımız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirketimiz bünyesinde, 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;

 

Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenliğini sağlamak, risklere ve tehditlere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, gerekli kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,

 

Tehditlerin bilgi varlıklarının, gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerindeki etkilerini ve risklerini belirlemek, bu riskleri minimum düzeye indirmek için gerekli önlemleri almak ve sürekli takip etmek,

 

Ulusal veya uluslararası yasal düzenlemelerin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirerek şirketimizin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini karşılamak,

 

Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak gerçekleşebilecek problemlere hızla müdahale ederek, olayın etkisini minimize etmek, şirketimizin itibar ve güvenilirliğini geliştirmek ve bilgi güvenliği temelli olumsuz politikalardan korunmak.

 

Şirketimizin hedef ve politikasıdır.

İklim, Çevre ve İSG Politikamız

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamak,

 

İklim değişikliği konusunda hassasiyet göstermek,

 

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine önem vermek,

 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmak,

 

Çevre ve insana saygılı ürün ve hizmetlerin zararsız girdilerle, temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma koşullarında üreterek, müşterilerimize risksiz bir şekilde sunmak,

 

Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması için modern teknoloji, bilim ve yasal mevzuatlara uyum içerisinde hizmet sunmak,

 

Şirketimizin hedef ve politikasıdır.