top of page

Politikalarımız

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız;

4357 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa bağlı olarak İSO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde sürekli gelişime uygun bir yapı oluşturmak.

2- Yönetim Politikamız

Sorumluluk ve Şeffaflık 

İnsana saygılı, tevazu ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek

Aktif Katılımcılık 

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

Stratejik Yaklaşım 

Mevcut işlerimizi en iyi şekilde yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak

3- İklim, Çevre ve İSG Politikamız

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamak,

İklim değişikliği konusunda hassasiyet göstermek,

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine önem vermek,

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmak,

Çevre ve insana saygılı ürün ve hizmetlerin zararsız girdilerle, temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma koşullarında üreterek, müşterilerimize risksiz bir şekilde sunmak,

Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması için modern teknoloji, bilim ve yasal mevzuatlara uyum içerisinde hizmet sunmak,

Şirketimizin hedef ve politikasıdır.

4- İş Etiği Politikamız Dürüstlük

 Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

5- Gizlilik

 Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

6-Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

7-Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

 

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

bottom of page